Monday, 30 March 2009

Tokoh Bahasa episod 2

Prof Madya Ahmad Mahmood Musanif mula terlibat dengan bidang penulisan bahan ilmiah pada tahun 1992. Bahan ilmiah pertama yang diterbitkan hasil daripada penulisan beliau ialah Pengalaman dan Penghayatan Sejarah Melayu Kajang oleh Masa Enterprise.

Manakala, pada tahun 1996, beliau telah menghasilkan satu naskah kamus yang diberi tajuk "Kamus Pelajar Terkini" terbitan Makruf Publisher & Distribution Sdn. Bhd.

Selain daripada minat yang mendalam dalam bidang penulisan, beliau turut mendapat motivasi daripada penerbit untuk menghasilkan bahan ilmiah.

Menurutnya lagi, sekiranya kita mempunyai minat terhadap sesuatu, janganlah kita abaikan kerana daripada minat tersebut kita akan mendapat keuntungan dan kebaikan kepada diri kita.

Antara hasil penulisan beliau adalah seperti berikut:

No comments:

Post a Comment